Kontakt

 
 
 
 

Kontakt na nás

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť AUTOKOMA 1 s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
AUTOKOMA 1 s.r.o.
Zámostie 185
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

tel.: +421 904 457 459
email: autokoma@autokoma.sk
(pondelok - piatok: 09:00 - 16:00 hod.)

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č.účtu/kód: 3001806253/0200
IBAN: SK39 0200 0000 0030 0180 6253
SWIFT: SUBASKBX
VS: číslo faktúry

IČO: 46587497
DIČ: 20234822318

Spoločnosť AUTOKOMA1 s.r.o. nie je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané ako konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčianský  kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 046/542 27 71

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín
Oddiel Sro, vložka číslo: 26548/R

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 09:00 - 16:00 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár:

 CAPTCHA ImageRefresh Image